SÁMI NAŠUNÁLATEÁHTER BEAIVVÁŠ

Året är 1890. En samisk kvinna vill förbättra betesförhållandena för sin renbesättning och söker audiens vid slottet. Det leder till ett möte mellan kvinnan, en domare och en drottning. De utmanar varandra med sina ojämlikheter och med vad de har gemensamt. Tidens uppfattning om kön, klass och föreställningar om ursprungsfolk begränsar handlingsutrymmet. 
Hur hanterar de tre kvinnorna detta och hur påverkar det dem?

Gästspel 12/2

mattias elfmark