KLOSSARNA

Tre skådespelare och 300 klossar! 
I lek och närkontakt med förskolepubliken försöker tre hjältar hitta svar på samtidens stora frågor om rättvisa. Frågor som vuxenvärlden ännu inte har löst:
 
Vilka klossar är mina och vilka är dina? Om alla inte kan få lika många klossar, hur bestämmer vi vem som ska få flest? Vad gör man om någon bygger ett slott av alla klossarna och sitter där inne och häckar? Stormar slottet? Och vad gör man när någon river det höga torn som man under så lång tid har byggt upp? Vad gör man när hela världen rasar? Vem ska bygga upp den igen? Två sjungande babyrobotar? Jaaaaa! Och hur fungerar ränta-på ränta-effekter?
 
I efterarbetet får barnen hjälpa skådespelarna att bygga upp den värld de vill ha av alla klossarna.
 
En interaktiv pjäslek om att dela med sig för förskolan producerad av Ung Scen Norr

mattias elfmark